7Dec

YouTube umożliwi muzykom i aktorom żądanie usunięcia ich deepfakes

YouTube ogłosił nowe kroki mające na celu zwalczanie niewłaściwego wykorzystania sztucznej inteligencji i dezinformacji, które będą pojawiać się w nadchodzących miesiącach. Nowe zasady zapewniają przejrzystość w filmy wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji oraz powszechny problem deepfakes. YouTube umożliwia „złożenie wniosku o usunięcie treści generowanych przez sztuczną inteligencję lub innych syntetycznych lub zmienionych treści, które symulują możliwą do zidentyfikowania osobę, w tym jej twarz lub głos”.

Osoby fizyczne mogą zgłaszać wezwania do usunięcia za pośrednictwem serwisu YouTube proces żądania prywatności, ale firma rozważy decyzję na podstawie tego, czy jest to satyra, czy też można jednoznacznie rozpoznać daną osobę, np. osobę publiczną. Podobnie muzycy lub ich przedstawiciele mogą również zażądać usunięcia wszelkich treści wykorzystujących sztuczną inteligencję do naśladowania ich głosu. Zasady te pojawiają się w czasie, gdy deepfake są szeroko rozpowszechniane i udostępniane, np Civitai, która zachęca do reprodukcji wpływowych kobiet o charakterze seksualnym.

Oprócz usprawnienia usuwania YouTube zadba również o to, aby wszelkie zmienione lub syntetyczne treści zostały odpowiednio oznaczone. Twórcy zobaczą nowe możliwości ujawniania tych informacji, a jeśli tego nie zrobią, grozi im usunięcie wpisu, a Program partnerski YouTube zawieszenie i inne konsekwencje. YouTube twierdzi, że skontaktuje się z twórcami w sprawie korzystania z tego nowego narzędzia, zanim zostanie ono wprowadzone na rynek. Po stronie widza spowoduje to wyświetlenie w opisie dużego banera z informacją, że treść jest „zmieniona lub sztuczna” i możliwością uzyskania dalszych informacji. Niezależnie od odpowiedniego oznakowania YouTube może nadal zostać usunięty Filmy stworzone przez sztuczną inteligencję jeśli zawierają celowo niepokojące treści.