7Dec

Преглед на системата от задачи на EverQuest

Официалният сайт за EverQuest има нагоре нова информационна страница в системата на задачите. Предназначени да запълнят нишата, заета от традиционните куестове в други игри, Tasks са приключения с променлива дължина, които дават на норатските герои усещане за цел и красива награда. Въведено в разширението Omens of War, ръководството описва различните типове задачи, където можете надеждно да ги намерите, и малко за интерфейса на задачите.

Задачите се използват предимно за куестове за един човек. Те са предназначени да бъдат изпълнени самостоятелно и обикновено имат награда от опит и монети. Не можете да споделяте задачи с други герои, но ако двама герои имат задачи, които изискват подобни или идентични неща, те могат да бъдат изпълнени по едно и също време. Можете да имате само една задача или споделена задача в даден момент. Повечето задачи могат да бъдат получени от ръководители, които се намират в Norrath. Обичайните местоположения включват родни градове за задачи от по-ниско ниво, както и райони от по-високо ниво като Butcherblock Mountains, Dreadlands, Overthere, Swamp of No Hope, Toxxulia Forest и други.